Alfa Eme
På Hamar Internasjonal utstilling ble Eme Cacib, NV-04 og BIM